ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΗ

  1.  Συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης γης (π.χ. αγοραπωλησία, γονική παροχή, δωρεά κτλ), που πραγματοποιήθηκε από 01.06.2017 έως και 15.05.2018,
  2.  Πιστοποιητικό, από το οποίο να προκύπτει η μεταγραφή στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΓΗ

Στις περιπτώσεις συγγένειας α’ βαθμού ή συζυγικής σχέσης, προκειμένου να μην εφαρμοστεί η παρακράτηση ύψους 25% επί της μοναδιαίας αξίας των μεταβιβαζόμενων δικαιωμάτων, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΗ

Πράξη εκμίσθωσης επιλέξιμης ψηφιοποιημένης έκτασης. Λαμβάνεται υπόψη ημερομηνία έναρξης μίσθωσης από 01.06.2017 έως και 15.05.2018

Μοιράσου το!