Ο σκοπός της εφαρμογής του GLOBAL G.A.P. Fruits and Vegetables είναι η ανταπόκριση στις αυξανόμενες ανησυχίες του καταναλωτή σε θέματα που αφορούν τη(ν):

 •  Ασφάλεια Τροφίμων
 •  Ιχνηλασιμότητα
 •  Διασφάλιση Ποιότητας
 •  Υγεία και Ασφάλεια στο χώρο εργασία
 •  Διαχείριση Αγρού
 •  Διαχείριση Εδάφους
 •  Διαχείριση Λίπανσης
 •  Ολοκληρωμένη καταπολέμηση εχθρών
 •  Διαχείριση Φυτοπροστασίας
 •  Διαχείριση Νερού

Στην νέα έκδοση V5 υπάρχουν οι ακόλουθες αλλαγές στις απαιτήσεις:

 

Ασφάλεια Τροφίμων

 • Χειρισμός Κενών Συσκευασίας Φυτοπροστασίας
 • Δολιοφθορά στα τρόφιμα
 • Μικροβιολογικοί Κίνδυνοι

 

Περιβάλλον

 • Ενεργειακή Απόδοση
 • Υπεύθυνη Χρήση Νερού
 • Έλεγχος Ρύπανσης

 

Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων
Ιχνηλασιμότητα

Τα απαραίτητα έγγραφα του συστήματος GLOBALG.A.P. είναι: Πρωτόκολλο GLOBALG.A.P.: Πρόκειται για τις απαιτήσεις του συστήματος με τις οποίες ο παραγωγός θα πρέπει να συμμορφώνεται Γενικός Κανονισμός GLOBALG.A.P.: Ορίζει τους κανονισμούς διαχείρισης του συστήματος

Κρίσιμα Σημεία και Ορισμοί Συμμόρφωσης GLOBALG.A.P.: Περιλαμβάνει Ειδικές πληροφορίες για το πώς ο παραγωγός θα πρέπει να συμμορφώνεται με την κάθε απαίτηση του συστήματος

Ερωτηματολόγιο GLOBALG.A.P.: Σημεία επιθεώρησης με τα οποία θα πρέπει ο παραγωγός να συμμορφώνεται κατά την ετήσια εσωτερική επιθεώρηση.

 

Μοιράσου το!